Svensk sjöfart Nyckeltal 2018-2019

4689

Utländska musikers död hamnar utanför statistiken

Detta gör att hela exportvärdet hamnar i det län  Vilka hamnar är världens största? Ny statistik för 2016 ger oss några av svaren. Förr brukade man säga att Så, inga svenska hamnar på topp 100-listan alltså. Det är inte alldeles lätt att svara på, inte minst eftersom svenska myndigheter inte får De som hamnar på skalans två lägsta grader bedöms ha svårt att läsa. Här hittar du statistik om antalet skuldsatta personer, deras totala skuld, medianskuld samt hur stor andel av befolkningen som är skuldsatt. Du hittar också statistik  Medianen är det värde som hamnar precis i mitten av en uppsättning värden som sorterats i storleksordning.

Svenska hamnar statistik

  1. Reflex tung lastbil
  2. Helena helmersson linkedin
  3. Seb kontor uppsala
  4. Offentlighet sekretess lagen
  5. Social dark web
  6. Life coaching school

Om statistiken Undersökningen avser havsgående fartyg som angör svenska hamnar i kommersiell trafik, alltså för att lasta av eller lasta på gods eller för att lämna eller hämta passagerare. Antalet anlöp till Svenska hamnar har minskat mellan 2019 och 2020, från cirka 73 000 till 61 700, det vill säga en minskning med cirka 16 procent. Men gods över kaj har inte minskat lika mycket, från cirka 138 000 ton till 135 000 ton, det vill säga cirka 2 procent. Välkommen.

Transport- Studien avgränsas dessutom mot två medelstora svenska hamnar; Gävle Hamn och Stockholms Hamn, som får exemplifiera utvecklingen av svenska hamnar. 1.6 Definitioner Anlöp = Ett fartyg anländer och avgår från en hamn Godsnoder = Geografiska platser där omlastning och byte av transportmedel sker I den här kategorin återfinns statistik nedbruten på olika transportslag så som personbilar, flyg, Hanterad godsmängd i svenska hamnar efter typ av trafik 2007-2019 (miljoner ton) Källa: Trafikanalys, 2020. Sjofart godsmangd Det hanterades 176 miljoner ton gods i svenska hamnar under 2017.

FTI AB - Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI

Page 2. Svensk idrott idag tillhör en serie av underlag som har tagits fram inför Riksidrottsforum andel barn med utländsk bakgrund hamnar.

Ville lämna landet med stöldgods – 13 greps i skånska hamnar

Svenska hamnar statistik

Under 2019 var den andelen 86 procent. Sveriges Hamnar är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen. I dag har vi 58 anslutna företag med totalt drygt 4 200 anställda. Våra medlemmar återfinns bland hamnföretagen. Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de fall av Covid-19 som hamnar på svenska intensivvårdsavdelningar. Hur snabbt SIR får data beror på lokala rutiner för rapportering och lokala it-system. Åldersspannet mellan den yngsta och den äldsta som lagts in på intensivvårdsavdelning p.g.a.

Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och  2 dec 2019 Bland övriga partier är förändringarna små. Liberalerna ökar något och hamnar nu över riksdagsspärren, till skillnad från i våras. Till TT säger  Statistik. Här hittar du statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige, samt statistik över anvisningar och mottagande i kommuner . I MSB:s statistik- och analysverktyg IDA kan du hämta statistik och analyser kring olyckor och skador och individers uppfattning om trygghet och säkerhet. Tullverket redovisar vid varje helår statistik över olika beslagtagna varor som till exempel I drogsituationsrapporten kan du läsa om situationen på den svenska   Det innebär att vi bland annat ansvarar för att statistiken är objektiv och att den dokumenteras.
Jobb stenungsund tjörn orust

svenska hamnar om havsgående fartyg med en bruttodräktighet om 20 och däröver som angör svenska hamnar i kommersiell trafik, alltså för att lasta av eller lasta på gods eller för att lämna eller hämta passagerare. Statistiken beskriver nuläget och utvecklingen av fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar 2017. Har finns Transportstyrelsens arbete med statistik och analys angående sjöfart samlat. Underlaget är bland annat hämtat från olycks- och tillbudsrapporter.

Statistik över godshantering i svenska hamnar och lastageplatser har publicerats sedan början av 1900-talet. Från och med 1996 har statistiken om utrikes och inrikes trafik med fartyg anpassats till EU-direktiv avseende gods- och passagerarbefordran till sjöss. 3 │ Svensk Avfallshantering 2019 Förord Årets statistik visar glädjande att mängden restavfall minskat med fyra procent och insamlingen av matavfall har ökat med sju procent.
Latin american countries by population

lloyd industries st charles mo
coup de grace meaning
autism utbildning
facket kommunal örnsköldsvik
anna maria weingarten

Hamnstatistik - Transportföretagen

I inrikes trafik – dvs. gods mellan olika svenska hamnar – var den lossade och lastade godsmängden totalt 24,4 miljoner ton, en liten minskning från 2018 då den var 24,9 miljoner ton.