Not 18 Upplupna kostnader

3780

INTÄKTSREDOVISNING I BYGGFÖRETAG större icke

Övriga fordringar. 811 767. 186 839. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 19. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar.

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

  1. Ej avdragsgilla kostnader skatteverket
  2. Produktplacering regler
  3. Majsstärkelse samma som maizena
  4. Fruängens läkarhus hudläkare

Jo, säg att vi fakturerar ut intäkter den första i varje månad. Enligt huvud­regeln tar vi då upp upparbetade intäkter i bokslutet, dvs intäkter som inte fakturerats ännu. Men när vi gör deklarationen får vi sedan (om vi vill) dra av dem igen, som en ej skatte­pliktig intäkt. Det innebär att det skatte­mässiga över­skottet i deklarationen, som bolags­skatten beräknas på, inte inkluderar de upparbetade intäkterna.

Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. Inkomster från  5 462 995. Övriga fordringar.

Hur beskattas arbeten på löpande räkning? Rättslig

Har du bokslutsmetod är det rätt har du däremot faktureringsmetoden skall du per 180831 redovisa 1510(D) och 3041(K),2611(k) eftersom du skriver att du skickar fakturan 180831. I balansräkningen bruttoredovisas balansräkningsposterna ”Upparbetad ej fakturerad intäkt” och ”Fakturerad ej upparbetad intäkt” projekt för projekt.

Årsredovisning 2017/18 - Bite AB

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

18.

Summa kortfristiga fordringar.
Riksbanken valutakurser dagsnoteringar

23 127. 28 717. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 12.

1 174. 5 841. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Kabbarp åkarp

post flyttning
vem betalar sjuklön vid timanställning
sjuktransport region halland
sida summer academy
motorsåg chain
första linjens psykiatri vallentuna

Fakturerad men ej upparbetad intäkt - Ordbok SV

18 592 250. 17 151 103. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten "Upparbetad men ej fakturerad  Övriga skulder. 3 989. 4 060. Fakturerad men ej upparbetad intäkt.