Förande och justering av protokoll Kommunförbundet

7690

Vad heter det på engelska - StudyLib

Birgitta Rosengren (handläggare, HSF) §§ 103-105 Anna Jakobsson Ernudd (handläggare, HSF) §§ 103-105 Bodil Klintberg (enhetschef, HSF) § 106 . Tim Bomanson (handläggare, HSF) § 106 Carl Henrik Svenson (M) (politisk sekreterare) § § 82-101, 103-109 PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-10 Justerare Justerare Utdragsbestyrkande §3 Revidering av attestantförteckning för Kultur- och fritidsnämnden Diarienummer: KFN21/6 Nämnderna har enligt attestreglementet ansvar för att utse beslutsattestanter och dess ersättare. Attesträtten ges till namngivna personer och befattning. Protokoll 6 (45) Kommunfullmäktige Mötesdatum Mötets diarienummer 2020-11-30 KS 2020/711 Justerares signaturer Utdragsbestyrkan § 216 Justering av protokoll Dnr KS 2020/698 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att ordförande Håkan Sjöberg (M) justerar protokollet tillsammans med 1 vice ordförande Hans Norén (KD) och Mathias Andersson (SD) PROTOKOLL FSN 2021 2021-01-28 5 (19) -0038 Ordförande Justerare Exp. datum Sign. § 1 Val av justerare och justeringsdag .

Justerare protokoll engelska

  1. Vad är parametrisk statistik
  2. Stockholm 2021
  3. Tandhygienistutbildning jönköping

Justeringsman, protokolljusterare, justeringsperson eller justerare kallas den som efter ett möte fastställer, godkänner, ett mötesprotokoll, dvs. kontrollerar att det överensstämmer med vad som verkligen beslutats. Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats. Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt. Protokollet ska innehålla: datum för styrelsemötet; vilka ledamöter som varit närvarande; val av ordförande; eventuellt val av vilken styrelseledamot som ska vara justerare (justerare väljs endast om styrelsen består av fler än en ledamot) de beslut som styrelsen tar under mötet; underskrifter av ordförande och eventuell justerare.

Göran Allard valdes till justerare. 38 att även den engelska versionen godkänns. Kansliet får i  Till protokolljusterare valdes Robert Krogars och Åke Finne.

FuM1_protokoll - Chalmers Studentkår

6. Ekonomi. Utseende av justerare ordföranden justera dagens protokoll.

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerare protokoll engelska

Uppstartsprotokollet för Piratpartiet Piratholmen. Datum: Den 14 juni kl 19.00 Plats: Café Piratskutan, Storgatan 10 Piratholmen 1. Mötets öppnande Klicka på länken för att se betydelser av "justera" på synonymer.se - online och gratis att använda.

4. Föregående protokoll. Protokollet från mötet den 10 Översättning till engelska och. 24 nov 2020 ledamöter adjungerades. § 4. Val av justerare. Vice ordförande Joel Wulff utsågs att, jämte styrelseordförande Emelie Zhu, justera protokollet.
Tailor made clothing

Justering görs av person som mötet valt till justerare. Om det är bråttom kan mötet besluta om att en punkt är  Från och med nästa vecka har vi engelska två gånger/vecka. Vi behöver nya skohorn: Joakim läser igenom förra elevråds-protokollet. Vi pratar om punkterna.

Dagordningen godkändes. 2. Föregående mötesprotokoll. Sara Kölborg  9 dec 2020 Val av justerare samt plats och tid för justering.
Pri senior leadership statement

laurentiistiftelsen boende
vårdcentral håsten
friskolornas riksförbund gdpr
amazon alexa svenska
nordea bankintyg aktiebolag
bolagskraft allabolag
hemsida kostnad per år

Anmälan om val av nya ledamöter och ersättare i

Mötet godkände dagordningen med tillägg under punkten övriga frågor: a) Årsmötesplanering. 3. Val av justerare. Till att justera dagens protokoll PROTOKOLL 2021-03-24 2 (33) HSN 2021-0147 Ordförande Justerare Exp. datum Sign. Birgitta Rosengren (handläggare, HSF) §§ 103-105 Anna Jakobsson Ernudd (handläggare, HSF) §§ 103-105 Bodil Klintberg (enhetschef, HSF) § 106 . Tim Bomanson (handläggare, HSF) § 106 Carl Henrik Svenson (M) (politisk sekreterare) § § 82-101, 103-109 Engelsk översättning av 'justera' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.