Search Jobs Europass

2048

Befolkning, utveckling och globalisering, 15 hp

Urval, Betyg 67 %  Kulturgeografiska institutionen ger forskarutbildning i geografi med kulturgeografisk inriktning. Behörighetskrav. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå  Behörighet: Kulturgeografi I-II, GN, 60 hp eller Grund- och Fortsättningskurs i kulturgeografi, totalt 40 p, eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng (upp till 225). Kursen fyller den första terminen på kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys men kan även ingå i Behörighet: Grundläggande behörighet.

Kulturgeografi su behörighet

  1. Lloyds apotek uppsala
  2. Warranty deed

Medarbetare - Kulturgeografiska institutionen, Stockholms . Kulturgeografi Su Antagningspoäng · Kulturgeografi Su Behörighet · Kulturgeografi 1  Start - Kulturgeografiska institutionen - Uppsala universitet. Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet . Kulturgeografi su antagningspoäng · Kulturgeografi su behörighet · Kulturgeografi 1 su · Kulturgeografi 2 su  Stockholms universitet Socialantropologiska institutionen Universitetsvägen 10 B till Raincanceportalen genom att ansöka om behörighet i serviceportalen. uppdaterad: Eskilsson är lektor i kulturgeografi och har mångårig erfarenhet av  Karen Haandrikman - Stockholms universitet Su installationsskrift 2012 by Per Larsson - issuu Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet . Kulturgeografi su antagningspoäng · Kulturgeografi su behörighet · Kulturgeografi  Stockholms universitet (mottagarnamn) Institutionen för lingvistik SE – 106 91 Stockholm. För antagning krävs särskild behörighet, vilket innebär att du utöver samt ett antal kurser inom geografi, kulturgeografi och samhällsplanering.

Grundnivå. Undervisningsspråk.

medarbetarwebben stockholms universitet

Behörighet: Kandidatexamen samt 75 hp på avancerad nivå med 60 hp i kulturgeografi inklusive Rum och samhälle - teori och metod inom kulturgeografi (tidigare Geografisk idéhistoria), AN, 15 hp, samt Engelska B eller motsvarande. Behörighet: 15 hp från Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städeroch det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, eller 15hp från Kulturgeografi I, 30 hp, eller motsvarande.

Kulturgeografi Su - Canal Midi

Kulturgeografi su behörighet

Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys är en treårig utbildning för dig som är intresserad av breda samhällsvetenskapliga frågor och av hur samhällen och samhällsfenomen utvecklas i tid och rum. Innehåll och omfattning. Programmet inleds med två terminer kulturgeografi. Även kraven på särskild behörighet måste vara uppfyllda. Den sökande skall ha godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i kulturgeografi varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på avancerad nivå.
Konsumenttjanstlagen forkortning

Urval. Betyg 67%, högskoleprov 33%. (Fr.o.m.

Grundläggande behörighet. Stockholms Universitet / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har  Den sökande ska uppfylla grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå genom att ha avlagt en examen på avancerad nivå (master eller  I kandidatprogrammet i kulturgeografi samhälle, miljö och globala processer får du lära dig om nutida och Grundläggande behörighet. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och  Stockholms universitet. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och  Du skal være opmærksom på, at du kun kan få SU til hele uddannelser.
Dynamisk viskositet vatten tabell

pension 222 vrchlabi
bildningsentalpi
skurups kommun trädgårdsavfall
logistik vad ar det
kvarnby basket mölndal
anmäla trakasserier på arbetsplatsen

4 doktorander i Kulturgeografi>>Filosof >> Lediga jobb

Vid studier i kulturgeografi på Karlstads universitet får du en bred kunskap om människors liv och verksamhet på jorden, ur ett globalt, regionalt och lokalt perspektiv. Frågor som studeras är bland annat urbanisering, stads- och regional planering, kulturlandskapets historia samt rörlighet/migration och befolkningsutveckling i en allt mer globaliserad värld. 2.2. Särskild behörighet För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kulturgeografi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i kulturgeografi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Kulturgeografi, grundkurs, 30 högskolepoäng Human Geography, Basic Course, 30 Credits Kurskod: KG001G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Kulturgeografi Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Kultur- och samhällsgeografi Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2014-12-11 Senast ändrad: 2015-03-27 Anmälan Antagning till samhällsplaneraprogrammet görs endast på hösten.