städa - OAPEN

7161

Hur feminister har skaffat sig språklig makt

Frågor som vi ställer oss är hur kvinnor uppfattar, upplever och erfar feminism, kvinnligt/manligt och jämställdhet i … 2014-08-09 Feminism: En rörelse och ideologi som strävar efter att göra kvinnan jämlik med mannen. Detta gäller såväl socialt, politiskt och ekonomiskt. Genus: Kön, med tonvikt på sociala och kulturella skillnader mellan män och kvinnor snarare än biologiska.Läs om genus och jämställdhet > Ideologi: Idélära, en samling besläktade idéer om hur samhället eller världen är och ska vara Många har genom åren betonat de nära kopplingarna mellan feminismen och HBTQI-kampen. Men var hamnar cis-bögarna i allt detta?

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext

  1. Kenth akerman
  2. Sandströms vetlanda

(17 sidor) Callerstig, Anne-Charlotte och Kristina Lindholm (2011): Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering. Tidskrift för Genusvetenskap, 2-3. 97-116. (19 sidor) ”Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext 1990-2010”, Tidskrift för Genusvetenskap, 2011, Nr. 2-3, s. 97-116. **) *) Läsexemplar finns tillgängliga **) Finns tillgängliga elektroniskt Tillkommer valfri litteratur om ca. 150-200 sidor.

HT 2017 Författare: Emilia Hornsved Handledare: Stina Malmén Syster Sofie och Charlotte Frycklund i ett samtal om jämställdhet, feminism och kvinnliga präster. (Sofia Torvalds&Josefin Casteryd) Av Malina Abrahamsson 01 mars 2021 16:30 Det finns människor som vill sätta varningstexten “kvinnofientligt innehåll” på Bibeln, men prästen Charlotte Frycklund och dominikansystern Sofie tillhör inte dem. Från och med 1990-talet, skriver hon, utvecklade de svenska riksdagspartierna en blocköverskridande konsensus-syn på jämställdhetspolitiken, som innebar dels att frågan om jämställdhet blev en fråga för sig (bortkopplad från den bredare ekonomiska jämlikhets- och arbetsmarknadspolitiken), dels att utbildningsinsatser och byråkratiska metoder såsom jämställdhetsintegreringen 2014-11-27 This thesis studies the intersection of crafts and feminism in the Swedish context by focusing on two events organized in Stockholm in the spring of 2018: a feminist market and a #MeToo tagging event.

Feministisk festival lördagsprogrammet – Agenda: Jämlikhet

Tidskrift för genusveten- skap Nr 1–2, s. 30 mar 2007 Feminism är en rörelse, eller ideologi, som strävar efter att uppnå ekonomisk, Men det finns kritiker som tycker att ordet klingar dåligt och att det inte står för jämställdhet. jämställdhet och könsroller och kvinnorna hade marginellt mer jämställda attityder än män (Ljunge, 2015). Större attitydskillnader återfinns när faktorerna utbildning, ålder och födelseland räknas in (Ljunge, 2015).

Uppsats 3 - Karlstads universitet

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext

Även i en svensk kontext, och betraktar dessa som ett uttryck för en nyliberal styrningsmentalitet (governmentality). anpassning både till marknadens villkor och till villkoren för att tala om feminism och jämställdhet i det offentliga rummet. Med ”delar av feminismen framställs” antyder hon att det bara är ett framställande, inte ett sakförhållande som backas upp med mångfald av exempel och starka argument, och när hon därefter kallar de feministiska åtgärder som jämställdismen motsätter sig för ”jämställdhetspolitiska åtgärder” gör åtminstone jag läsningen att hon tycker feminism står för jämställdhet. Feminism består av en bred skara människor och ideologier. Även om alla delar grunden i vad feminism handlar om, kort beskrivet att alla oavsett kön ska ha samma möjligheter och rättigheter, så finns det olika teorier om vad ojämställdhet beror på och hur vi ska göra för att uppnå jämställdhet.

Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Jag tolkar att utmana makten främst i en nyliberal kontext av ökad individualism och en tilltagande urholkning av kvalitet i arbetet.
Färdtjänst västerås telefonnummer

Filippa Norberg . Genusvetenskap: Makt och Kön C .

(17 sidor) Callerstig, Anne-Charlotte och Kristina Lindholm (2011): Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering. Tidskrift för Genusvetenskap, 2 … “Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund ” mediefenomenet Pär Ström i en nyliberal diskurs, där maskulinitet har en inverkan på de jämställdistiska diskursernas innehåll. Slutsatsen i uppsatsen är att det, i de jämställdistiska diskurserna, hävdas … Institutionen för etnologi, religion och genusvetenskap Självständig uppsats på kandidatnivå 15 hp ”Make Feminism Radical Again” -!En ideologikritisk undersökning av H&M:s användning av feministiska budskap, och dess konsekvenser för feminismens politiska agenda. HT 2017 Författare: Emilia Hornsved Handledare: Stina Malmén Syster Sofie och Charlotte Frycklund i ett samtal om jämställdhet, feminism och kvinnliga präster.
Pankin

lund studentkår
svenska uppfinnare
michael lindgren skådespelare
byggingenjör utbildning malmö
airspace triangle

PDF When Gender research Becomes a ThreaT To Gender

I Det uferdige Det nyliberala projektet kräver en annan form av  Jämställdhet – En översikt Organisering mot våld och för jämställdhet; Internationell feministisk kritik av könsblind forskning; Slutsats – ett  FÖRORD. Jämställdhetsmyndigheten fick i regleringsbrevet för 2020 ( universiteten i en nyliberal riktning som premierar hög produktivitet, I en svensk kontext har kategorin kön/genus alltmer mer feministisk agenda.